8 #càritas proposa

8. Enfortir la política de desenvolupament i cooperació internacional.

Càritas demana una política de desenvolupament regida pels drets humans i la sostenibilitat ambiental, que compti amb més recursos i de més qualitat, i que enforteixi el paper de la societat civil.

Càritas demana l’augment del pressupost de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) perquè s’aproximi progressivament al compromís internacional del 0,7% de la Renda Nacional Bruta (RNB).

Aquest increment s’ha de fer amb recursos de qualitat a través d’instruments clarament orientats a la protecció dels drets humans i que recuperin el protagonisme de les organitzacions de la societat civil com a actors clau per l’enfortiment democràtic i la justícia social.
Es tracta d’emprendre una política que es configuri amb els següents criteris:
• Clara orientació cap a aquelles persones, comunitats i països en pitjor situació, destinant almenys el 20% dels recursos als Països Menys Avançats {PMA) ia aquells col·lectius en situació d’exclusió als Països de Renda Mitjana {PRM), i dotada de recursos suficients per a la societat civil.
• Estigui lliure de condicionalitats en els països vinculades al control migratori o de seguretat.
• PosibiIite Ia participació de Ies organitzacions de Ia societat civil local en la definició de les prioritats a nivell nacional – facilitant la seva presència en els exercicis de planificació- i estableixi mecanismes de protecció per a defensors i defensores de drets humans.
• Garanteixi que els instruments de la cooperació financera i de participació del sector privat incorporin criteris clars i transparents que evitin el finançament de projectes amb risc de generar impactes ambientals i vulneració de drets humans a les comunitats locals.
• Asseguri que l’Acció Humanitària estigui prou dotada pressupostàriament -establint un llindar del 10% Dels recursos- i compti amb mecanismes àgils de resposta a catàstrofes i vulnerabilitat climàtica.{gallery}190424caritasproposa8{/gallery}

Triar com ens alimentem és un dret, no un privilegi #JoComTu 💳❤️

10.147€ de 20.000€ recaptat
Certificat
Informació Personal

Import de la donació: 20,00€

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

CatalanSpanish