COVID19: Càritas presenta una bateria de propostes per pal·liar els efectes del virus a les persones més vulnerables

Davant el Consell de Ministres d’avui, Càritas fa públic un document de Mesures socials en matèria d’ocupació, habitatge, alimentació, ingressos mínims, immigració i refugi, i accés a subministraments bàsics.

Càritas. 17 de març de 2020. Davant la celebració del Consell de Ministres que se celebra avui, Càritas Espanyola fa públic un document de propostes urgents per garantir els drets de qui es troba en situació d’exclusió social que estan més exposades davant els efectes del coronavirus.

A partir de l’anàlisi de riscos aportat pel VIII Informe FOESSA a què estan exposats, davant l’esclat d’una nova crisi econòmica, una part important de la població espanyola en situació de vulnerabilitat social, Càritas alerta dels efectes socials que aquesta emergència sanitària creada pel Covid-19 pot produir en les famílies en situació de pobresa i exclusió. Parlem, segons les dades de FOESSA, de 8,5 milions de persones, és a dir, el 18,4% de la població espanyola.

A fi d’atenuar al màxim l’impacte de la crisi en aquestes persones, el document identifica una sèrie de mesures socials que haurien d’adoptar amb caràcter d’urgència en aquesta primera etapa de l’emergència en matèria d’ocupació, habitatge, alimentació, ingressos mínims, immigració i refugi, i accés a subministraments bàsics.

Càritas és conscient que aquesta conjuntura reclama, com mai abans, el treball en xarxa. Per això, convida a sumar voluntats i recursos per part de tots els poders públics, les organitzacions del Tercer Sector Social, els agents socials i econòmics, i el conjunt de la societat civil per avançar en aquestes propostes.

De manera resumida, aquestes són les mesures elaborades per Càritas per posar als que més ho necessiten en el centre de l’agenda política:

Ocupació

– Pròrrogues en la prestació per desocupació i subsidi per desocupació

– En els expedients de regulació temporal d’ocupació, flexibilitzar de les condicions per a l’accés a la prestació per desocupació.

– Ajudes d’emergència temporal en ocupació domèstica

Habitatge

– Suspensió dels desnonaments durant els mesos de març i abril, amb possibilitat de pròrroga si la situació d’emergència ho requereix.

– Mantenir les mesures extraordinàries ja aprovades per a les persones en situació de sense llar i especial consideració a la mobilitat d’aquestes persones.

Ingressos Mínims

– Prorrogar automàticament les rendes mínimes concedides i les subjectes a renovació al març i abril. I resoldre de forma urgent les que estan en curs

Alimentació

– Suport a l’anunci del Govern d’aprovar una partida extraordinària de 25 milions d’euros perquè les famílies beneficiàries de beques de menjador puguin fer efectiu aquest dret davant el tancament dels centres educatius.

– A fi d’assegurar el dret a l’alimentació dels menors afectats pel tancament de col·legis i menjadors escolars, Càritas proposa gestionar les ajudes previstes en forma de targetes bescanviables en tota mena de supermercats i comerços d’alimentació per a les famílies amb beques de menjador.

Immigració i protecció internacional

– Pròrroga de les autoritzacions d’estrangeria subjectes a renovació.

– No incoació d’expedients sancionadors en matèria d’estrangeria i és suspensió dels procediments d’expulsió.

– Els joves tutelats que arribin a la majoria d’edat, de forma extraordinària, hauran de poder prorrogar la seva situació en els centres / recursos d’acollida per evitar situació de carrer.

– Davant el tancament dels CIES, es proposa que aquelles persones que no tenen un domicili puguin ser acollides pel sistema d’acollida d’emergència.

– Pròrroga de les renovacions de familiars de ciutadans comunitaris i espanyols de forma automàtica.

– Pròrroga de la targeta de sol·licitants d’asil caducades o pendents de renovació.

– Interrupció del termini per avançar o esgotar l’itinerari d’acollida.

Subministraments bàsics

– Lluita contra la pobresa energètica: assimilar el supòsit recollit en l’Estratègia Espanyola de Lluita contra la Pobresa Energètica sobre la prohibició d’interrompre el subministrament energètic en situacions meteorològiques extremes durant, almenys, la vigència de la Declaració de l’Estat d’Alarma. Així mateix, es contemplaria per al cas d’altres subministraments bàsics com aigua i telèfon.

– Bo social elèctric: Les persones acollides al bo social elèctric haurien de veure incrementat en un 50% el límit anual de consum energètic bonificable.

Una crisi sanitària i social

En el document, Càritas assenyala que la crisi social que es troba unida a la crisi sanitària està generant efectes presents en les condicions de vida i en les pràctiques quotidianes de la població espanyola, que viuen en un estat d’alarma i aïllament conjuntural per contenir i frenar l’evolució de la pandèmia.

L’aïllament imposat està exposant a la vivència de la crisi en soledat a les llars unipersonals, a l’eliminació de les relacions socials que poden compensar la manca de capacitats d’una part de la població.

Es tracta d’una crisi social que està extremant les seves conseqüències en la població més vulnerable, la qual es troba, en situació de pobresa i exclusió social, amb el risc real afegit que, en el curt i mig termini, augmenti la bossa d’exclusió social i empitjori les condicions de vida de la població en condicions socials més precàries

D’entre els 8,5 milions de persones es troben en exclusió social, hi ha un grup d’1,8 milions que acumulen tal quantitat de problemes i necessitats que van ser les primeres a notar l’aturada de la nostra economia i de com s’estableixin les prioritats de les polítiques de protecció social.

Cal recordar, que durant el breu període de recuperació que hem viscut després de l’última crisi, no hem aconseguit revertir suficientment la situació d’aquestes persones i tornar a paràmetres de l’any 2007. I la seva capacitat de resistència davant d’aquesta nova crisi és pràcticament inexistent.

Com adverteixen els experts de FOESSA, durant els últims 10 anys les classes més desfavorides han estat esperant alguna mesura de calat que pogués revertir, o almenys parar, el seu procés d’acumulació de dificultats. No obstant això, les mesures de contenció de la despesa, més enllà d’on vinguessin, han estat les prioritàries, abandonant a persones i llars sense capacitat de resistència a l’espai de l’exclusió més severa. Només un sistema públic de Serveis Socials molt debilitat i unes organitzacions del Tercer Sector exhaustes han intentat aturar i contenir la situació.

Riscos per a la societat “insegura”

En el document, Càritas alerta també en els riscos que aquesta crisi sanitària pot comportar per als que en el VIII Informe FOESSA identifica com “societat insegura”, un sector social que ocupava la part més baixa de la societat integrada, composta per 6 milions de persones i que “es mou en el tall de la navalla” en estar a l’avantsala de l’exclusió. És una part de la societat que, de produir canvis substancials en les seves condicions personals, o davant d’una eventual sacsejada d’una nova crisi, el seu sosteniment econòmic i social es farà fallida.

Per Càritas, la nova crisi ha arribat amb l’impacte del Covid-19 i que, si no s’adopten les mesures socials necessàries, provocarà que una part d’aquests 6 milions de ciutadans estiguin en risc d’incrementar la població en exclusió social.

No deixar ningú enrere

És tasca de Càritas acompanyar, visibilitzar la realitat social i proposar alternatives viables perquè l’impacte en les persones vulnerables i en situació d’exclusió social sigui el menor possible.

Càritas apel·la a la llarga experiència d’acompanyament i escolta que porta a terme des de fa més de 70 anys a Espanya a les persones i famílies que estan en situació de major desprotecció per urgir el Govern a respondre sense demores a una situació d’emergència sanitària, econòmica i social com la que estem vivint. Llevat que es prenguin mesures destinades a no deixar ningú enrere, aquestes persones patiran de forma més profunda i més prolongada en el temps, l’impacte d’aquesta emergència.

#alesfosques

1.500€ de 25.000€ recaptat
Informació Personal

Altres
Terms

Import de la donació: 100,00€

Tambè pots realitzar una Transferència o un Bizum
ES36 2100 0018 1702 0051 6790
BIZUM 33449
Si fas una transferència o BIZUM envia’ns les teves dades personals i el comprovant de la transferència a caritas.cdurgell@caritas.es o al whatsapp +34622470683

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *