Bon Preu col·labora amb Càritas Catalunya

El Grup Bon Preu, propietària de les ensenyes Bonpreu i Esclat, a través de la seves xarxes de supermercats a Catalunya, durant tot el mes d’octubre efectuaran una campanya d’arrodoniment solidari a benefici de Càritas Catalunya.

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 està esdevenint en una crisi social de conseqüències devastadores per a moltes persones i famílies. Però aquesta crisi social no està afectant a totes les persones per igual, sinó que l’impacte ha estat més evident en aquelles llars que ja estaven en una situació de major precarietat.

Segons l’informe L’impacte de la COVID-19 en les famílies ateses per les Càritas amb seu a Catalunya, publicat al juliol d’aquest anys, l’atur a les llars ateses per les Càritas amb seu a Catalunya va augmentar un 21,1 % des del mes de febrer de 2020, i afecta un 68,2 % dels membres de la llar en condicions de treballar.

D’altra banda, segons l’esmentat informe, els ingressos de les llars han caigut un 33 %. El 65,2 % de les llars es troben en situació de pobresa severa, segons el llindar de Catalunya.

La COVID-19 està deixant unes llars més fràgils: més de la meitat no poder fer front a les despeses bàsiques. Així, per exemple, el 36 % de les llars ha hagut de reduir les despeses d’alimentació i, com a conseqüència, no ha seguit una dieta equilibrada. Ens preocupa especialment l’alimentació infantil.

Davant d’aquesta situació, Bonpreu i Esclat han posat en marxa una campanya d’arrodoniment solidari amb l’objectiu que els diners recaptats ajudin a donar suport, durant 3 mesos, a persones i famílies ateses per Càritas en situació de pobresa perquè puguin accedir a l’adquisició d’aliments o productes de primera necessitat, en funció de la seva situació socioeconòmica i composició familiar, facilitant-los els mitjans econòmics i l’acompanyament, perquè siguin elles mateixes, de forma autònoma, els que s’administrin.

En total, 700 adults i infants que viuen en més de 200 llars en situació de dificultat econòmica podran accedir durant tres mesos a una alimentació adequada i saludable.

La coordinació d’aquesta campanya la desenvolupa Worldcoo, l’empresa social que desenvolupa i implementa canals de recaptació solidària. A través de l’Arrodoniment Solidari, els comerços poden oferir als seus clients la possibilitat d’arrodonir l’import final de la seva compra i donar els cèntims a una causa social sempre que paguin amb targeta.

Des dels seus inicis fins l’actualitat han finançat 447 projectes per als quals han recaptat 13,6 milions d’euros. Gràcies al seu treball s’han beneficiat directament 421.852 persones.

Bon Preu colabora con Càritas Catalunya

El Grupo Bon Preu, propietaria de las enseñas Bonpreu y Esclat, a través de la sus redes de supermercados en Cataluña, durante todo el mes de octubre efectuarán una campaña de redondeo solidario a beneficio de Cáritas Cataluña.

La crisis sanitaria provocada por la Covidien-19 está aconteciendo en una crisis social de consecuencias devastadoras para muchas personas y familias. Pero esta crisis social no está afectando a todas las personas por igual, sino que el impacto ha sido más evidente en aquellos hogares que ya estaban en una situación de mayor precariedad.

Según el informe El impacto de la Covidien-19 en las familias atendidas por las Cáritas con sede en Cataluña, publicado en julio de este años, el paro en los hogares atendidos por las Cáritas con sede en Cataluña aumentó un 21 , 1% desde el mes de febrero de 2020, y afecta a un 68,2% de los miembros del hogar en condiciones de trabajar.

Por otra parte, según el citado informe, los ingresos de los hogares han caído un 33%. El 65,2% de los hogares se encuentran en situación de pobreza severa, según el umbral de Cataluña.

La Covidien-19 está dejando unos hogares más frágiles: más de la mitad no poder hacer frente a los gastos básicos. Así, por ejemplo, el 36% de los hogares ha tenido que reducir los gastos de alimentación y, como consecuencia, no ha seguido una dieta equilibrada. Nos preocupa especialmente la alimentación infantil.

Ante esta situación, Bonpreu y Esclat han puesto en marcha una campaña de redondeo solidario con el objetivo de que el dinero recaudado ayuden a apoyar, durante 3 meses, a personas y familias atendidas por Cáritas en situación de pobreza para que puedan acceder la adquisición de alimentos o productos de primera necesidad, en función de su situación socioeconómica y composición familiar, facilitándoles los medios económicos y el acompañamiento, para que sean ellas mismas, de forma autónoma, los que se administren.

En total, 700 adultos y niños que viven en más de 200 hogares en situación de dificultad económica podrán acceder durante tres meses a una alimentación adecuada y saludable.

La coordinación de esta campaña la desarrolla Worldcoo, la empresa social que desarrolla e implementa canales de recaudación solidaria. A través del Redondeo Solidario, los comercios pueden ofrecer a sus clientes la posibilidad de redondear el importe final de su compra y dar los céntimos a una causa social siempre que paguen con tarjeta.

Desde sus inicios hasta la actualidad han financiado 447 proyectos para los que han recaudado 13,6 millones de euros. Gracias a su trabajo se han beneficiado directamente 421.852 personas

El Grup Bon Preu, propietària de les ensenyes Bonpreu i Esclat, a través de la seves xarxes de supermercats a Catalunya, durant tot el mes d’octubre efectuaran una campanya d’arrodoniment solidari a benefici de Càritas Catalunya.

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 està esdevenint en una crisi social de conseqüències devastadores per a moltes persones i famílies. Però aquesta crisi social no està afectant a totes les persones per igual, sinó que l’impacte ha estat més evident en aquelles llars que ja estaven en una situació de major precarietat.

Segons l’informe L’impacte de la COVID-19 en les famílies ateses per les Càritas amb seu a Catalunya, publicat al juliol d’aquest anys, l’atur a les llars ateses per les Càritas amb seu a Catalunya va augmentar un 21,1 % des del mes de febrer de 2020, i afecta un 68,2 % dels membres de la llar en condicions de treballar.

D’altra banda, segons l’esmentat informe, els ingressos de les llars han caigut un 33 %. El 65,2 % de les llars es troben en situació de pobresa severa, segons el llindar de Catalunya.

La COVID-19 està deixant unes llars més fràgils: més de la meitat no poder fer front a les despeses bàsiques. Així, per exemple, el 36 % de les llars ha hagut de reduir les despeses d’alimentació i, com a conseqüència, no ha seguit una dieta equilibrada. Ens preocupa especialment l’alimentació infantil.

Davant d’aquesta situació, Bonpreu i Esclat han posat en marxa una campanya d’arrodoniment solidari amb l’objectiu que els diners recaptats ajudin a donar suport, durant 3 mesos, a persones i famílies ateses per Càritas en situació de pobresa perquè puguin accedir a l’adquisició d’aliments o productes de primera necessitat, en funció de la seva situació socioeconòmica i composició familiar, facilitant-los els mitjans econòmics i l’acompanyament, perquè siguin elles mateixes, de forma autònoma, els que s’administrin.

En total, 700 adults i infants que viuen en més de 200 llars en situació de dificultat econòmica podran accedir durant tres mesos a una alimentació adequada i saludable.

La coordinació d’aquesta campanya la desenvolupa Worldcoo, l’empresa social que desenvolupa i implementa canals de recaptació solidària. A través de l’Arrodoniment Solidari, els comerços poden oferir als seus clients la possibilitat d’arrodonir l’import final de la seva compra i donar els cèntims a una causa social sempre que paguin amb targeta.

Des dels seus inicis fins l’actualitat han finançat 447 projectes per als quals han recaptat 13,6 milions d’euros. Gràcies al seu treball s’han beneficiat directament 421.852 persones.

#alesfosques

1.500€ de 25.000€ recaptat
Informació Personal

Altres
Terms

Import de la donació: 100,00€

Tambè pots realitzar una Transferència o un Bizum
ES36 2100 0018 1702 0051 6790
BIZUM 33449
Si fas una transferència o BIZUM envia’ns les teves dades personals i el comprovant de la transferència a caritas.cdurgell@caritas.es o al whatsapp +34622470683

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *