Allarguem la mà, les mans, per ajudar als més vulnerables

Un any més tornem a celebrar – i amb ganes- la Jornada Mundial dels Pobres, amb el lema elegit pel Papa Francesc “Allarga la mà al pobre”. Pren un sentit especial per nosaltres, en aquests temps que estem vivint de crisi social que ens afecta com a societat i en tant que Església. La simbologia de la mà estesa es fa palesa en aquest moment, i entronca amb el nostre missatge d’enguany en la Campanya Institucional de Càritas: “Allarga la mà i enreda’t”.
La mà, aquest apèndix del cos tan necessari i útil en la vida quotidiana de les persones: mans que ens serveixen i que alhora, poden ajudar, i molt, als altres. Qui no ha sentit l’expressió “mans a l’obra”, o “ens falten mans”… unes frases ben encertades per la Jornada que celebrem. El Papa, en el seu missatge, ens demana que sapiguem allargar les mans. En la situació que vivim no es poden quedar amagades dins de les butxaques de la nostra comoditat i el nostre egoisme, d’aquest egoisme que vol no haver d’anar a trobar als altres. Tot sovint les volem mantenir en zona de confort, protegides amb els guants de la indiferència i de la vanitat. La claredat del missatge pontifici no pot deixar-nos dubtant de quina ha de ser la nostra resposta: només potser una: allargar les mans amb totes les nostres forces i amb tot el nostre ser creient, cap al pobre i l’exclòs, que la situació d’emergència sanitària i social ha fet créixer en les nostres parròquies. Ha de ressonar en nosaltres com a homes i dones de fe el clam valent i profètic de l’Encíclica “Fratelli Tutti” que ens demana fraternitat i amistat social, una fraternitat que lluny del distanciament social, tan repetit i predicat aquests dies, vol generar un compromís de proximitat d’acció vers els més pobres. Hem de complementar aquest allargar la mà al pobre que ens diu el Sant Pare, amb la generositat de l'”enreda’t” de Càritas. Ens hem d’enredar per expandir en la societat i en l’Església una opció de comunitat global, caritativa i més fraternal que mai.I acabo, recollint l’escenificació de Pilat quan “es va rentar les mans”. Espero que ens faci reaccionar i ens posi a treballar pel Regne de Déu. Fugim d’aquest gest bíblic i fem de les nostres mans una acció d’ajuda als més pobres! Els creients no podem passar, i amb Càritas ens hem de deixar enredar per al bé dels més vulnerables, no trobeu?

Mn. Jaume Mayoral, delegat Càritas

Alargamos la mano, las manos, para ayudar a los más vulnerables

Un año más volvemos a celebrar – y con ganas- la Jornada Mundial de los Pobres, con el lema elegido por el Papa Francisco “Alarga la mano al pobre”. Toma un sentido especial por nosotros, en estos tiempos que estamos viviendo de crisis social que nos afecta como sociedad y en cuanto que Iglesia. La simbología de la mano extendida se hace patente en este momento, y entronca con nuestro mensaje de este año en la Campaña Institucional de Cáritas: “Alarga la mano y enrédate”.

La mano, este apéndice del cuerpo tanto necesario y útil en la vida cotidiana de las personas: manos que nos sirven y que, a la vez, pueden ayudar, y mucho, a los otros. Quien no ha sentido la expresión “manos a la obra”, o “nos faltan manos” … unas frases muy acertadas por la Jornada que celebramos. El Papa, en su mensaje, nos pide que sepamos alargar las manos. En la situación que vivimos no se pueden quedar escondidas dentro de los bolsillos de nuestra comodidad y nuestro egoísmo, de este egoísmo que quiere no tener que ir a encontrar a los otros. A menudo las queremos mantener en zona de confort, protegidas con los guantes de la indiferencia y de la vanidad. La claridad del mensaje pontificio no puede dejarnos dudando de cual tiene que ser nuestra respuesta: solo puede ser una: alargar las manos con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser creyente, hacía el pobre y el excluido, que la situación de emergencia sanitaria y social ha hecho crecer en nuestras parroquias. Tiene que resonar en nosotros como hombres y mujeres de fe el clamor valiente y profético de la Encíclica “Fratelli Tutti” que nos pide fraternidad y amistad social, una fraternidad que lejos de la distanciación social, tanto repetido y predicado estos días, quiere generar un compromiso de proximidad de acción verso a los más pobres. Tenemos que complementar este alargar la mano al pobre que nos dice el Santo Padre, con la generosidad de la “enrédate” de Cáritas. Nos tenemos que enredar para expandir en la sociedad y en la Iglesia una opción de comunidad global, caritativa y más fraternal que nunca. Y acabo, recogiendo la escenificación de Pilatos cuando “se lavó las manos”. Espero que nos haga reaccionar y nos ponga a trabajar por el Reino de Dios.

¡Huimos de este gesto bíblico y hacemos de nuestras manos una acción de ayuda a los más pobres! Los creyentes no podemos pasar, y con Cáritas tenemos que dejarnos enredar para el bien de los más vulnerables ¿no os parece?

Mn. Jaume Mayoral, delegado Cáritas

#alesfosques

17.450€ de 25.000€ recaptat
Informació Personal

Altres
Terms

Import de la donació: 100,00€

También puedes realizar una Transferencia o un Bizum
ES36 2100 0018 1702 0051 6790 ///BIZUM 33449 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *