Un any després a Càritas Tremp

Càritas Tremp forma part de la Càritas Diocesana d’Urgell és l’organisme oficial d’acció caritativa i promoció social de l’Església en aquest Bisbat d’Urgell. Actua com una ONG oficial de l’Església catòlica, sense ànim de lucre. El sentit de la nostra gestió és l’acolliment de totes les persones en situació de fragilitat, ser un punt de servei i refugi per a les famílies que passen per un mal moment. Actualment aquestes situacions s’han vist agreujades per la pandèmia mundial sobre la Covid-19. Posant a la disposició de la població els següents programes i ajudes:
– Programa d’acollida i acompanyament, realitzant processos de millora personal i familiar. Oferint un espai d’acollida i d’escolta de les necessitats de la persona, bé siguin materials, formatives, emocionals, relacionals, etc. Adreçat a totes les persones, sense fer cap distinció. Acompanyar les persones a recuperar la seva dignitat, a desenvolupar les seves capacitats, els seus projectes de vida, tenint en compte que cada persona és única i protagonista de la seva història i del seu procés vital. Oferir un espai de confiança en què la persona pugui sentir-se valorada, escoltada, respectada.
A Tremp l’any 2020 es va fer un treball de seguiment amb 99 famílies.

– Ajudes socials a persones en situacions puntuals que no disposen de recursos econòmics suficients per poder fer front a les seves necessitats. Durant el 2020 Càritas va triplicar les ajudes socials a Tremp, sumant un total de 23331.86 €, destinades a 99 famílies, 284 beneficiaris:
Alimentació: 116 famílies i un total de 6862.28 €
Habitatge: 37 famílies 9685.18 €
Subministraments: 31 famílies 1354.62 €
Salut: 17 famílies 545 €
Ajuts escolars: 50 famílies 3510 €
Roba: 18 famílies 842,60€
Altres ajudes 22 famílies 532.18 €
– Infància i Joventut: El nostre objectiu és millorar la situació dels infants, el seu entorn, les seves relacions i vincles, i oferir-los suport en el seu desenvolupament personal. Promovent el desenvolupament social i educatiu dels infants i adolescents per mitjà de diversos serveis i projectes, com el reforç escolar durant el curs escolar i reforç durant l’estiu.
Càritas disposa de beques de menjador i llibres, per a famílies que compleixen un seguit de requisits. Durant l’any 2020 es van donar 50 beques a famílies, distribuïdes en els tres centres escolars de Tremp, que sumen un total de 3510 €.

– Persones grans: Donar suport a la dimensió de l’acompanyament i ofereix suport i ajudes socials a aquelles persones grans que pateixen problemàtiques, dificultats, malaltia, i soledat.

– Sense llar i habitatge: Serveis orientats a persones amb dificultats personals i socials, sense xarxa de relació, amb problemes econòmics, sense un habitatge estable. Creiem que tenim una responsabilitat comunitària en l’atenció específica d’aquest col·lectiu per tal que puguin recuperar la dignitat. Són persones que tenen un nom, una història pròpia i uns drets que sovint han quedat aparcats en un cantó i que hem d’ajudar a recuperar.
La pandèmia que estem vivint per la Covid-19 ha tingut un gran impacte sobre la vida diària, laboral i econòmica de la població. Hi ha un increment de la precarietat dels llocs de treball, augment de sol·licituds de prestacions contributives i no contributives, augmenten les famílies que no disposen de cap mena d’ingressos i de les necessitats bàsiques de les famílies per poder viure. S’estima que un 25% d’usuaris actuals, no havien acudit mai a Càritas.
Càritas Tremp, continua lluitant junt amb els voluntaris i gràcies a la solidaritat de la nostra població, per combatre la pandèmia i arribar a totes les famílies que ho necessitin.

Un año después en Cáritas Tremp

Cáritas Tremp forma parte de la Cáritas Diocesana de Urgell, es el organismo oficial de acción caritativa y promoción social de la Iglesia en este Obispado de Urgell. Actúa como una ONG oficial de la Iglesia Católica, sin ánimo de lucro. El sentido de nuestra gestión es la acogida de todas las personas en situación de fragilidad, ser un punto de servicio y refugio para las familias que pasan por un mal momento. Actualmente estas situaciones se han visto agravadas por la pandemia mundial sobre la Covid-19. Poniendo a disposición de la población los siguientes programas y ayudas:

– Programa de acogida y acompañamiento, realizando procesos de mejora personal y familiar. Ofreciendo un espacio de acogida y de escucha de las necesidades de la persona, bien sean materiales, formativas, emocionales, relacionales, etc. Dirigido a todas las personas, sin distinción. Acompañar a las personas a recuperar su dignidad, a desarrollar sus capacidades, sus proyectos de vida, teniendo en cuenta que cada persona es única y protagonista de su historia y de su proceso vital. Ofrecer un espacio de confianza en que la persona pueda sentirse valorada, escuchada y respetada. En Tremp el año 2020 se hizo un trabajo de seguimiento con 99 familias.

– Ayudas sociales a personas en situaciones puntuales que no disponen de recursos económicos suficientes para poder hacer frente a sus necesidades. Durante el 2020 Caritas triplicó las ayudas sociales a Tremp, sumando un total de 23331.86 €, destinadas a 99 familias, 284 beneficiarios:

Alimentación: 116 familias y un total de 6862.28 €

Vivienda: 37 familias 9685.18 €

Suministros: 31 familias 1354.62 €

Salud: 17 familias 545 €

Ay. escolares: 50 familias 3510 €

Ropa: 18 familias 842.60€

Otras ayudas: 22 familias 532.18 €

Infancia y Juventud: Nuestro objetivo es mejorar la situación de los niños, su entorno, sus relaciones y vínculos, y ofrecerles apoyo en su desarrollo personal. Promoviendo el desarrollo social y educativo de los niños y adolescentes por medio de diversos servicios y proyectos, como el refuerzo escolar durante el curso escolar y refuerzo durante el

verano. Caritas dispone de becas de comedor y libros, para familias que cumplen una serie de requisitos. Durante el año 2020 se dieron 50 becas a familias, distribuidas en los tres centros escolares de Tremp, que suman un total de 3510 €.

– Personas mayores: Apoya la dimensión del acompañamiento y ofrece apoyo y ayudas sociales a aquellas personas mayores que sufren problemáticas, dificultades, enfermedad, y soledad.

– Sin hogar y vivienda: Servicios orientados a personas con dificultades personales y sociales, sin red de relación, con problemas económicos, sin una vivienda estable. Creemos que tenemos una responsabilidad comunitaria en la atención específica de este colectivo para que puedan recuperar la dignidad. Son personas que tienen un nombre, una historia propia y unos derechos que a menudo han quedado aparcados en una esquina y que debemos ayudar a recuperar.

La pandemia que estamos viviendo por la Covid-19 ha tenido un gran impacto sobre la vida diaria, laboral y económica de la población. Hay un incremento de la precariedad del empleo, aumento de solicitudes de prestaciones contributivas y no contributivas, aumentan las familias que no disponen de ningún tipo de ingresos y de las necesidades básicas de las familias para poder vivir. Se estima que un 25% de usuarios actuales, no habían acudido nunca a Cáritas. Cáritas Tremp, continúa luchando junto con los voluntarios y gracias a la solidaridad de nuestra población, para combatir la pandemia y llegar a todas las familias que lo necesiten.

Uneix-te per ajudar a proporcionar allotjaments en els pisos d’acollida

1.100€ de 10.000€ recaptat
Informació Personal

Altres
Terms

Import de la donació: 100,00€

Tambè pots realitzar una Transferència o un Bizum

ES36 2100 0018 1702 0051 6790

BIZUM 33449

Si fas una transferència o BIZUM envia’ns les teves dades personals i el comprovant de la transferència a caritas.cdurgell@caritas.es o al whatsapp +34622470683

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *