REFORÇ ESCOLAR

24/11/2020 @ 17:00 – 18:00 – 1 Aula de 5 nois amb un voluntari que fa la funció de professor. 1 Aula de 3 alumnes i una voluntària 1 Aula amb un alumne i un voluntari Espai per realitzar els deures, estudiar i repassar les matèries que realitzen a l’escola, amb l’ajuda de voluntaris.

ACOMPANYAMENT GRUPAL

24/11/2020 @ 11:00 – 12:30 – 1 AULA AMB 5 DONES Espai per realitzar diferents activitats per tal de practicar la llengua castellana, conèixer l’entorn, els diferents  recursos disponibles. Recurs per mantenir interrelacions i sortir de casa. Espai per expressar i treballar sentiments i emocions.

REFORÇ ESCOLAR

01/12/2020 @ 17:00 – 18:00 – 1 Aula de 5 nois amb un voluntari que fa la funció de professor. 1 Aula de 3 alumnes i una voluntària 1 Aula amb un alumne i un voluntari Espai per realitzar els deures, estudiar i repassar les matèries que realitzen a l’escola, amb l’ajuda de voluntaris.

ACOMPANYAMENT GRUPAL

01/12/2020 @ 11:00 – 12:30 – 1 AULA AMB 5 DONES Espai per realitzar diferents activitats per tal de practicar la llengua castellana, conèixer l’entorn, els diferents  recursos disponibles. Recurs per mantenir interrelacions i sortir de casa. Espai per expressar i treballar sentiments i emocions.

REFORÇ ESCOLAR

08/12/2020 @ 17:00 – 18:00 – 1 Aula de 5 nois amb un voluntari que fa la funció de professor. 1 Aula de 3 alumnes i una voluntària 1 Aula amb un alumne i un voluntari Espai per realitzar els deures, estudiar i repassar les matèries que realitzen a l’escola, amb l’ajuda de voluntaris.

ACOMPANYAMENT GRUPAL

08/12/2020 @ 11:00 – 12:30 – 1 AULA AMB 5 DONES Espai per realitzar diferents activitats per tal de practicar la llengua castellana, conèixer l’entorn, els diferents  recursos disponibles. Recurs per mantenir interrelacions i sortir de casa. Espai per expressar i treballar sentiments i emocions.

REFORÇ ESCOLAR

15/12/2020 @ 17:00 – 18:00 – 1 Aula de 5 nois amb un voluntari que fa la funció de professor. 1 Aula de 3 alumnes i una voluntària 1 Aula amb un alumne i un voluntari Espai per realitzar els deures, estudiar i repassar les matèries que realitzen a l’escola, amb l’ajuda de voluntaris.

ACOMPANYAMENT GRUPAL

15/12/2020 @ 11:00 – 12:30 – 1 AULA AMB 5 DONES Espai per realitzar diferents activitats per tal de practicar la llengua castellana, conèixer l’entorn, els diferents  recursos disponibles. Recurs per mantenir interrelacions i sortir de casa. Espai per expressar i treballar sentiments i emocions.

REFORÇ ESCOLAR

22/12/2020 @ 17:00 – 18:00 – 1 Aula de 5 nois amb un voluntari que fa la funció de professor. 1 Aula de 3 alumnes i una voluntària 1 Aula amb un alumne i un voluntari Espai per realitzar els deures, estudiar i repassar les matèries que realitzen a l’escola, amb l’ajuda de voluntaris.

ACOMPANYAMENT GRUPAL

22/12/2020 @ 11:00 – 12:30 – 1 AULA AMB 5 DONES Espai per realitzar diferents activitats per tal de practicar la llengua castellana, conèixer l’entorn, els diferents  recursos disponibles. Recurs per mantenir interrelacions i sortir de casa. Espai per expressar i treballar sentiments i emocions.