Proporcionem ajut directe a persones que, en situacions puntuals, no disposen de recursos econòmics suficients per a fer front a les seves necessitats.