facebook youtube
Acollim a  les persones necessitades que s’adrecen a la Parròquia buscant ajuda i acompanyament pels seus problemes.
  • servei atencio i ajudesServei d’acollida i acompanyament de les persones.
  • Servei d’ajudes econòmiques per cobrir necessitats bàsiques (habitatge, subministraments, salud...).
  • Servei d’ajudes en espècie: roba i aliments.
pdfServei atencions: evolució 2016
pdfServei atencions: ajudes socials 2016
pdfServei atencions: participants 2016
pdfServei atencions: participants 2015
pdfServei atencions: evolució 2015