facebook youtube
aula de suportTé com a finalitat l'atenció educativa de l´alumnat de Secundària amb dificultats d’adaptació escolar, problemes conductuals, risc d’exclusió social o dificultats d’aprenentatge.
L'objectiu de la UEC és afavorir l'assoliment de les competències bàsiques de l'etapa i l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, amb una metodologia que motivi els alumnes, retornant-los la confiança en les possibilitats d'èxit personal.
S’adreça a alumnes de l’ESO que tinguin com a mínim 14 anys i no més de 16 i presentin necessitats educatives especials derivades de les dificultats en el medi escolar.
pdfAula suport 2017
pdfÀula de suport 2016
pdfÀula de suport 2015
pdfÀula de suport 2014