facebook youtube
Garantia d'ingressos per a les llars en situació de pobresa.

Càritas proposa un sistema de garantia d'ingressos mínims d'àmbit estatal perquè tota persona en situació de pobresa tingui dret a un ingrés mínim com a mesura imprescindible enfront de la pobresa.

Garantir els ingressos mínims per Lluitar contra la pobresa.

La necessitat d'un dret a una garantia d'ingressos mínims per a les persones o famílies que no tenen un mínim digne que els permeti cobrir les necessitats bàsiques és una proposta urgent.

Els elements clau d'aquesta proposta serien:

• Prestació d'àmbit estatal.
• Compatible amb les prestacions autonòmiques, que garanteixi un mínim estatal que pot ser complementat per les prestacions autonòmiques.
• Destinada a les llars sota el llindar de la pobresa.
• Enfocada des del punt de vista del conjunt de la llar.
• Condicionada només a la renda de la llar: l'absència d'ingressos determinaria l'accés a aquest dret.
• Articulada des de la lògica del doble dret.
• Companyia tible amb ingressos laborals mentre no s'assoleixin
• unes quanties mínimes.
• Suficient en quantia per garantir un mínim digne.
• Amb una durada del dret vinculada a l'existència de la situació de necessitat.

Escriure un comentari

Códi de seguretat
Actualitzar