CONJUMINAR ESFORÇOS A LA RECERCA DEL BÉ COMÚ I NOVES NECESSITATS ESPIRITUALS

Jaume Mayoral, delegat episcopal de Càritas Diocesana d’Urgell.

Que els delegats episcopals ens reuníssim ja fa un temps, buscava establir un espai de trobada, d’intercanvi i també d’oració; on els delegats, que també assumim en el context de les Càritas Diocesanes el paper de consiliaris, poguéssim aprofundir aquesta espiritualitat que és vital i ha d’animar l’acció caritativa i social.

A través d’una posada en comú, es va veure la necessitat d’acompanyar-nos i acompanyar la tasca de la Càritas en el conjunt de les diòcesis, des d’una perspectiva diferent. Per regla general, en les diverses trobades de treball de les assemblees regionals en les quals tenim la sort de participar, es parla d’això en un sentit general. Però aquesta vegada vam voler teixir en un sentit específic, una veritable xarxa de col·laboració entre diòcesi per a conjuminar els nostres esforços.

Cal reconèixer que, en el sentit executiu de projectes, d’activitats i de programes es fa una gran tasca de treball en comú i les comissions i àmbits de treball funcionen a ple rendiment, labor que redunda en la tasca particular de Càritas Diocesana i per comunió amb totes les Càritas Parroquials.

Resposta a les necessitats espirituals

Ara, davant les dificultats que viu i mostra la nostra societat, on la secularització és cada vegada més omnipresent, ens porta als delegats a trobar en el treball compartit una resposta també des de la fe, un fer ressonar el missatge del Concili Vaticà II i també del Magisteri Pontifici, especialment de l’encíclica del papa Benet XVI Deus caritas est on podem llegir: «ha arribat el moment de reafirmar la importància de l’oració davant l’activisme i el secularisme de molts cristians compromesos en el servei caritatiu».

En la trobada, per tant, amb l’ajuda i la reflexió del delegat episcopal de Càritas Espanyola, Vicente Martin, ens va aportar a la resta una millor descripció del paper que tenim en aquesta nova societat on l’Església i la seva acció caritativa i social ha de donar respostes, no sols des de l’àmbit de les necessitats humanes, sinó també de les possibles necessitats espirituals.
Necessitats que també busquen respondre i acompanyar al que ve a Càritas. Parlem de la persona vulnerable que busca una resposta d’ajuda, per a així retrobar la seva dignitat. Però també parlem dels nostres tècnics, directius i com no i de manera especial els nostres voluntaris i voluntàries, la gran majoria provinents de les comunitats parròquia- els i que també necessiten ser abrigallades des de la fe en la seva tasca de donar-se als altres, i com el samarità, especialment als llançats en la perifèria dels camins de la nostra societat, mal Dita de l’«estat del benestar» i on el «bé comú» ha quedat fora del projecte dels governs i administracions civils.

Llum per a una societat que només busca el bé propi

Sol des d’aquest sentit ministerial del servei es pot entendre i es dóna sentit a la tasca dels delegats en la nostra zona majoritàriament sacerdots i alguns diaques, però que de la mateixa manera s’hauria de donar en dones i seglars amb aquesta responsabilitat. Un ministeri que vol descobrir per a un mateix i per als equips que acompanya que el Déu de Jesús que prediquem i que configura el sentit de Càritas, és el Déu que escolta i atén el clam dels pobres, dels necessitats, dels quals anomenen a la nostra porta i esperen no sols una ajuda, sinó també una paraula d’amor i de compassió, i en això el nostre Mestre és el mateix Jesús de Natzaret.

Els delegats reunits acordem participar, en la mesura de les nostres possibilitats del treball parroquial, en les assemblees i també realitzar trobades, per a aprofundir en aquesta espiritualitat de Càritas. També per a compartir projectes, realitzar accions en comú dirigides a les deu diòcesis amb seu a Catalunya, i per a oferir a la societat una resposta que doni llum i esperança als problemes i dificulta- donis d’una societat, que com assenyalava, va deixar de costat el bé comú fa un temps i fins ara només ha buscat el bé- estar d’uns pocs.

Seria de gran interès que aquest projecte pogués arribar a altres Càritas regionals i que també tingués el seu espai de treball en les Trobades de Delegats que es realitzen periòdicament, per exemple a Madrid, on la nostra entitat reuneix els setanta delegats episcopals corresponents a les Càritas de tot el territori

close

Apunta't al nostre Butlletí

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.