El nostre objectiu és millorar la situació dels infants, el seu entorn, les seves relacions i vincles, i oferir-los suport en el seu desenvolupament personal.

Promovent el desenvolupament social i educatiu dels infants i adolescents  per mitjà de diversos serveis  i projectes.

Hazte volutario/a
  • Té com a finalitat l’atenció educativa de l´alumnat de Secundària amb dificultats d’adaptació escolar, problemes conductuals, risc d’exclusió social o dificultats d’aprenentatge.
  • L’objectiu de la UEC és afavorir l’assoliment de les competències bàsiques de l’etapa i l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, amb una metodologia que motivi els alumnes, retornant-los la confiança en les possibilitats d’èxit personal.
  • S’adreça a alumnes de l’ESO que tinguin com a mínim 14 anys i no més de 16 i presentin necessitats educatives especials derivades de les dificultats en el medi escolar.