Càritas Diocesana d’Urgell és l’organisme oficial de l’Església per a promoure l’acció caritativa a la Diòcesi.

Realitzem un servei desinteressat, lliure, gratuït i responsable en benefici de la comunitat.

A Càritas les persones voluntàries constitueixen el pilar bàsic i insubstituïble de l’acció de l’entitat, i tenim un compromís comunitari, fratern i solidari amb elles.


Acollim a totes les persones necessitades, sense cap tipus de distinció, tant sigui de procedència, com de tendència política o de creença religiosa.


Les nostres actuacions es fonamenten en els valors de l’humanisme cristià, en ser més fidels a l’Evangeli i a les necessitats de les persones vulnerables.


El nostre àmbit geogràfic d’actuació, és el propi del territori del Bisbat d’Urgell. (excepte Andorra)