facebook youtube
Per a atendre als sense sostre i transeünts, que acuden a les nostres parròquies demanant ajuda.
Servei de transport, dormir 1 nit i un àpat (en hostals de la zona) per la gent de pas.

pdfServei d'atenció a transeünts 2016
pdfServei d'atenció a transeünts 2015

Llocs on es fa el projecte:
Centre de Puigcerdà. Centre St Domènec. Centre St Ot.