facebook youtube
VOLUNTARIS:

Càritas està formada per un gran nombre de voluntaris: 273 persones que despleguen la seva acció en les 12 parròquies de la diòcesi d’Urgell en diferents projectes i serveis, un 12% més que l’anterior any.
El nombre de voluntaris ha augmentat en les crides per participar en accions concretes i hi ha un bon nombre de voluntaris fidels al llarg del temps a l’acció de Càritas. Gràcies a tots per la vostra generositat i la vostra tasca concreta.
La major part de voluntaris treballen en les àrees on hi ha centres d’atenció de Càritas, encara que també n’hi ha de vinculats a parròquies determinades.
82% dones
58% + de 65 anys

fes te voluntari
 


1. Quina feina ocupes a Càritas? Com a voluntària, imparteixo classes de català. A més a més, els dimecres ajudo en el centre amb tasques d’administració, com ara gestió d’agenda i informació en general. 2. Quins dies sols anar a col·laborar? Durant quantes hores? Dimarts de 10h a 11h
Per començar m’agradaria donar les gràcies a Càritas per oferir-me un mitjà, com és el Voluntariat, per a posar la meva fe en acció. Com diu sant Jaume: “les obres mostren la fe”, és important i es pot reflexionar molt i bé, però és la vida i el compromís personal amb i per els altr
Aquesta setmana que comencem s’acaba l’estiu. I entre finals de juny i finals d’agost, més de 1.600 nens i nenes de les comarques del Bisbat d’Urgell hauran passat uns dies de colònies, casals i campaments amb els seus Centres d’Esplai, acompanyats per uns 250 monitors. I a tot Catalunya