VOLUNTARIS

Càritas està formada per un gran nombre de voluntaris: 273 persones que despleguen la seva acció en les 12 parròquies de la diòcesi d’Urgell en diferents projectes i serveis, un 12% més que l’anterior any.
El nombre de voluntaris ha augmentat en les crides per participar en accions concretes i hi ha un bon nombre de voluntaris fidels al llarg del temps a l’acció de Càritas. Gràcies a tots per la vostra generositat i la vostra tasca concreta.
La major part de voluntaris treballen en les àrees on hi ha centres d’atenció de Càritas, encara que també n’hi ha de vinculats a parròquies determinades.
82% dones
58% + de 65 anys

Fes-te voluntari/a

Entrevista a Carme Arró: Voluntària classes català

Llegir més

Joan Pujol: Com diu Sant Jaume: “les obres mostren la fe”

Llegir més

Les colònies fan l’estiu diferent

Llegir més