1. Orientacions generals

Davant la situació d’emergència pel COVID-19, compartim algunes consideracions que ajudin a situar la nostra tasca voluntària en l’extraordinari context en què ens trobem.

 1. Marc legal

El RD 463/2020 de declaració de l’estat d’alarma i les seves eventuals modificacions és el marc de referència per a tots els agents de Càritas i d’obligat compliment per a persones contractades i voluntàries.

 1. Criteris generals
 • Hem de protegir i intentar evitar el contagi entre les persones de Càritas o amb els participants.
 • Seguim desenvolupant la missió de Càritas d’atendre i tenir cura de les persones en situació de major vulnerabilitat. L’acció voluntària no deixa de realitzar-se, però canvien les maneres i llocs.
 • Col·laborem en les mesures de l’estat d’alarma, evitant el trànsit de persones.
 1. Càritas Parroquials

És important que per a considerar l’acció de les Càritas Parroquials, llegiu la nota de Càritas Espanyola de 18 de març   «Suggeriment a tenir en compte en els centres d’acollida, escolta i atenció de les nostres Càritas parroquials davant la situació d’emergència de l’ COVID-19 «que està a la intranet confederal.

 1. Desplaçaments
 • El RD inclou la possibilitat de desplaçament a el lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial, així com per a l’assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.Per a això, cal l’autorització expressa de l’entitat per a la circulació per vies d’ús públic.
 • Cada Càritas haurà d’elaborar un salconduit per a aquelles persones voluntàries que hagin de desplaçar-se per aquests motius. Teniu disponible un model de salconduit.
 1. Mesures de seguretat

Seguint les indicacions del Ministeri de Sanitat:

 • S’abstindran participar en tasques voluntàries presencials les persones majors de 60 anys, i aquelles persones diagnosticades d’hipertensió arterial, diabetis, malalties cardiovasculars, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunodeficiències, i l’embaràs pel principi de precaució.
 • Les persones voluntàries que participin en activitats de contacte personal mantindran les mesures de protecció que les autoritats sanitàries han establert.
 • Es podran plantejar accions alternatives per a les persones voluntàries, com ara l’acompanyament telefònic a les persones participants.
 • Cal que les persones voluntàries tinguin una informació / formació mínima sobre les pautes d’actuació davant el coronavirus.
 • No ens podem oblidar de les persones voluntàries que en aquest moment no poden exercir el seu compromís per diferents circumstàncies i a les quals també hem de seguir acompanyant en les seves necessitats físiques i espirituals.

2. Per informar-se

3. Per formar-se

4. Per reflexionar