Acollida i acompanyament

L’acollida se centra a acompanyar processos de millora personal i familiar. És un espai d’acollida i d’escolta de les necessitats de la persona, bé siguin materials, formatives, emocionals, relacionals, etc. Adreçat a totes les persones, sense fer cap distinció per la seva procedència, cultura, religió o valors.

Volem:

  • Acompanyar les persones a recuperar la seva dignitat, a desenvolupar les seves capacitats, els seus projectes de vida, tenint en compte que cada persona és única i protagonista de la seva història i del seu procés vital.
  • Oferir un espai de confiança en què la persona pugui sentir-se valorada, escoltada, respectada.

Aquest espai es concreta amb una sèrie de serveis i actuacions:

  • Acompanyament i suport individual:

    És un programa de treball en xarxa entre la Càritas Diocesana d’Urgell i les Càritas parroquials del nostre bisbat. És la porta d’entrada de tota persona que arriba a Càritas. L’objectiu general del projecte és acompanyar a famílies o persones per tal de potenciar les seves capacitats i autonomia en el seu procés de canvi o recuperació.

  • Acompanyament i suport grupal:

    Grups d’acompanyament a través del treball social comunitari, forma de gestió relacional on s’orienta per enfortir les relacions personals, socials i culturals. Grups motivacionals de llengua i grups d’acompanyament o ajuda mútua.

Llocs on es fa el projecte:
Balaguer, Guissona, La Pobla de Segur, La Seu d´Urgell, Puigcerdà, Tremp i Vielha.