En la nostra acció donem prioritat a:
  • La promoció de les persones des de l’acompanyament.
  • L’atenció dels més desfavorits.
  • La participació a través del voluntariat.
  • La sensibilització per al medi ambient, la sostenibilitat i l’austeritat.
Els nostres programes i projectes prioritzen:
  • La inserció sociolaboral.
  • L’educació i la formació.
  • La solidaritat.
  • La pobresa i l’exclusió.