Projecte d’economia social

Càritas d’Urgell aposta pel Grup Grapats, format per dues empreses, creades i participades al 100% per Càritas d’Urgell: Nougrapats E.I., destinada a promoure la creació de llocs de treball d’inserció per col·lectius amb risc d’exclusió, i el Centre Especial de Treball, destinat a promoure la creació llocs de treball protegits per a joves amb discapacitat o problemàtiques mentals.

La missió i objectiu del grup és millorar l’ocupabilitat de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i laboral, mitjançant una experiència real de treball, sense oblidar i, per tant potenciant, la garantia de la sostenibilitat econòmica del projecte.

Càritas fa aquesta aposta per tres raons:

1. Millorar la qualitat del programa d’inserció laboral. En disposar de dos projectes d’inserció ( E.I i CET) ben diferenciats per col·lectius, es faciliten més i més adequats mitjans d’inserció laboral pels participants, el que dona lloc una millor evolució i encaix de les persones.

2. Per seguir apostant per un canvi social, fomentant projectes d’economia social on el benefici final és doble: d’una banda hi ha el valor humà de cada persona, i de l’altre, es promou un consum responsable, en línia amb el que la societat exigeix avui. És per tant, el que nosaltres diem “Un negoci amb cor”.

3. Per impulsar de manera decidida la sostenibilitat ambiental. Per aquesta raó treballem per fomentar projectes d’economia circular que estiguin basats en la reutilització del residu tèxtil i del mobiliari usat; i al mateix temps mantenint la creació de serveis de caire eco sostenible.

Coneixer el grup Grapats