Persones contractades i voluntàries

Des de Càritas volem que les persones voluntàries i contractades millorin les seves capacitats, motivació, formació, identificació i implicació amb la Institució d’acord amb les línies estratègiques d’aquesta per aconseguir una major eficàcia, eficiència, equitat i excel·lència en l’acció social.

Conveni col·lectiu de treball de Càritas Diocesana d’Urgell

Convocatòries processos selectius

Formació Voluntariat