La nostra missió

  • Promoure el desenvolupament personal de les persones, de les comunitats i de tots els pobles del món.
  • Donar resposta a les realitats de pobresa i exclusió social a través de la intervenció social, de la sensibilització i de la conscienciació.
  • Ser canal d’acció de la comunitat eclesial.
Veure més

Estatuts

Registre d’entiats religioses

Organigrama

Equip de Càritas

Com ens organitzem

Política de qualitat