Història de Càritas

Els primers moviments de Càritas van ser inspirats en els seus orígens pels pares “Paules” a la fi del segle XIX, amb les seves organitzacions dedicades a les obres de caritat, tant a França com a Alemanya. Aquestes obres testimonials i el seu contacte pròxim amb el Papa León…

Llegeix més

Dades identificatives i registrals

CIF : R2500283C

Estatuts

Òrgans de Govern

Mons. Joan-Enric Vives Sicília
Arquebisbe d'Urgell, President de Càritas Diocesana d'Urgell

Funcions

Data d’inici del càrrec: 12.05.2003

Funció: Estableix els criteris generals i normes d’acció que consideri  convenients per al bon funcionament de la institució i per a la inserció de la seva tasca en el conjunt de la pastoral diocesana.

Mn. Jaume Mayoral Martí
Delegat episcopal

Funcions

Data d’inici del càrrec: 15.09.2004

Funció: És el representant del President  davant l’Assemblea, el Consell Diocesà i la Comissió Permanent de Càritas Diocesana. La seva durada serà la que el Bisbe determini.

Josep Casanova Obiols
Director diocesà

Funcions

Data d’inici del càrrec: 05.09.2005

Funcions:

 • Representar Càritas Diocesana i realitzar tots els actes necessaris per a la realització de les seves finalitats.
 • Dirigir les reunions de l’Assemblea Diocesana, del Consell Diocesà i de la Comissió Permanent.
 • Impulsar el desenvolupament institucional de Càritas a tota la Diòcesi.
 • Dirigir les campanyes aprovades pel Consell Diocesà.
 • Vetllar per la coordinació i planificació de les activitats de les Càritas a la Diòcesi.
 • Mantenir degudament informat al Bisbe de a marxa ordinària de Càritas.
 • Administrar i gestionar els recursos econòmics, portar el control permanent de les despeses i de totes les actuacions i operacions financeres.
 • Com a primera autoritat laboral del tot el personal contractat, administrarà i gestionarà els recursos humans, vetllarà per la seva formació i desenvolupament professional, establirà normes i processos per la seva coordinació i bon funcionament, d’acord amb la legislació laboral.

Carles Martín Neira
Secretari general

Funcions

Data d’inici del càrrec: 14.04.2011

Funcions:

 • Trametre les convocatòries de les reunions de l’Assemblea, del Consell Diocesà i de la Comissió Permanent.
 • Encarregar-se de la correspondència i tenir cura de totes la documentació de Càritas
 • Actuar com a secretari de les reunions de l’assemblea Diocesana, del Consell Diocesà i de la Comissió Permanent, aixecar-ne les corresponents actes i expedir-ne els certificats amb el vistiplau del Director.

L’equip humà

Serveis Centrals:

 

Josep Casanova Obiols
Director Voluntari

Marta Fortuny Daviu
Coordinadora General

Dolors Cortés Rodríguez
Administradora recursos

Jana Dominguez Casas
Tècnica d’Administració

Xavier Bonet Belmonte
Coordinador participació i comunicació

Alba Sanchez Garcia
Tècnica en Comunicació

Llegeix més

El Grup Grapats

CÀRITAS D’URGELL INNOVA AMB UN PROJECTE D’ECONOMIA SOCIAL

Nougrapats E.I. i CET GRAPATS, promogudes i dirigides per Càritas d’Urgell, amb domicili social a la Seu d’Urgell i amb destacada presència en el camp del residu tèxtil i en la reutilització d’objectes diversos…
Llegeix més
Convenis públics