RETRIBUCIONS AL CONSELL DIOCESÀ I EQUIP DIRECTIU

Durant el exercici 2021 els membres del Consell Diocesà de la Institució no han meritat cap tipus de retribució. Tanmateix, al tancament del exercici 2021 no es mantenen comptes o crèdits concedits als membres del Consell Diocesà, ni s’havia contret amb els mateixos qualsevol obligació en matèria de pensions o assegurances de vida.

A data de tancament del exercicis 2021, no existeixen comptes ni crèdits concedits a personal de la Direcció.

 

SUBVENCIONS PÚBLIQUES

ENTITATS AMB COR

SUPORT A ALTRES ENTITATS

CET GRAPATS

NOUGRAPATS EMPRESA D’INSERCIÓ

CECAS