òrgans de govern

Mons. Joan-Enric Vives Sicília
Arquebisbe d'Urgell, President de Càritas Diocesana d'Urgell

Funciones

Fecha de inicio del cargo: 12.05.2003

Función: Establecer los criterios generales y normas de acción que considere convenientes para el buen funcionamiento de la institución y para la inserción de su función en conjunto de la pastoral diocesana.

Mn. Jaume Mayoral Martí
Delegado episcopal

Funciones

Fecha de inicio del cargo: 15.09.2004

Función: Es el representante del Presidente ante la Asemblea, el “Consell Diocesà” y la “Comissió Permanent de Càritas Diocesana”. Su duración será la que el Obispo determine.

Josep Casanova Obiols
Director diocesà

Funciones

Fecha de inicio del cargo: 05.09.2005

Funciones:

 • Representar Cáritas Diocesana y realizar todos los actos necesarios para la realización de sus finalidades.
 • Dirigir las reuniones de la “Assemblea Diocesana”, del “Consell Diocesà” y de la” Comissió Permanent”.
 • Impulsar el desarroyo institucional de Cáritas en toda la Diócesi.
 • Dirigir las campañas aprobadas por el “Consell Diocesà”.
 • Velar por la coordinación y planificación de las actividades de las Cáritas en la Diócesis.
 • Mantener debidamente informado al Obispo de la marcha ordinaria de Cáritas.
 • Administrar y gestionar los recursos económicos, llevar el control permanente de los gastos y de todas las actuaciones y operaciones financieras.
 • Como primera autoridad laboral de todo el personal contratado, administrará y gestionará los recursos humanos, velará por su formación y desarroyo profesional, establecerá normas y procesos para su coordinación y buen funcionamiento, de acuerdo con la legislación laboral.

Carles Martín Neira
Secretario general

Funciones

Fecha de inicio del cargo: 14.04.2011

Funciones:

 • Tramitar las convocatorias de las reuniones de la “Assemblea”, del “Consell Diocesà” y de la “Comissió Permanent”.
 • Encargarse de la correspondencia y velar por toda la documentación de Cáritas.
 • Actuar como secretario de las reuniones de la “assemblea Diocesana”, del “Consell Diocesà” y de la “Comissió Permanent”, hacer las correspondientes actas y expedir los certificados con la aprobación del Director.

Comissió permanent

 • Actuar com a òrgan executiu del Consell Diocesà i preparar-ne totes les reunions.
 • Resoldre els afers urgents i donar-ne compte al Consell Diocesà.
 • Establir les prioritats d’actuació i els plans i programes a presentar al Consell Diocesà.
 • Establir els criteris de seguiment , vigilància i control dels Serveis i del desenvolupament dels pressupostos de Càritas a la Diòcesi.
 • Designar dos representats de les gestores socials, amb funcions de coordinació de programes i d’àrees, perquè siguin membres del Consell Diocesà.
 • Aprovar les plantilles i normes de contractació del personal i fer-ne un seguiment.  
 • Mn. Jaume Mayoral Marti

Delegat episcopal

15.09.2004

 • Josep Casanova Obiols

Director

05.09.2005

 • Carles Martín Neira

Secretari general

14.04.2011

 • Marta Fortuny Daviu

Coordinadora general

07.01.2004

 • Joan Sans Castelló

Representant del Consell

12.01.2012

Consell diocesà

 • Aprovar la memòria d’activitats, la liquidació del pressupost, i els comptes i el balanç de Càritas Diocesana i les consolidants corresponents a l’exercici tancat el trenta-un de desembre de cada any.
 • Fixar els criteris i les normes d’elaboració dels pressupostos anuals i de comptabilitat que s’han d’adoptar en tots els àmbits de Càritas.
 • Ratificar els organismes de l’organització, els plans de gestió i de treball, els programes socials, els projectes i les campanyes, el reglaments, i altres propostes que li siguin formulades per la comissió permanent.
 • Nomenar els representants a la Comissió permanent.
 • Coordinar i promoure les diverses iniciatives socials i les activitats de Càritas, en tots els seus àmbits diocesans.
 • Animar al compliment de les finalitats institucionals de Càritas Diocesana.  
 • Mons. Joan Enric Vives Sicilia

Arquebisbe d’Urgell

 

 • Mn. Jaume Mayoral Martí

Delegat episcopal

 

 • Josep Casanova Obiols

Director

 

 • Carles Martín Neira

Secretari general

 

 • Marta Fortuny Daviu

Coordinadora general

 

 • Joan Sans Castelló

Representant del Consell

 

 • Xavier Bonet Belmonte

Representant dels treballadors

 

 • Rosita Farré Arqué

Artesa de Segre

 

 • Miquel Trilla Feliu

Balaguer

 

 • Lluïsa Domenjó Moix

Bellvís

 

 • Cecilia Fernández Bontempini

Guissona

 

 • Josefina Peruchet Gasa

La Pobla de Segur

 

 • Lluis Anton Nodar Guitart

La Seu d’Urgell

 

 • Agustí Colell Ponts

Linyola

 

 • Concepció Lloret Laya

Ponts

 

 • Pepita Torrent Martí

Puigcerdà

 

 • Carles Vives Agurruza

Sort

 

 • Josep Manel Fondevila Toló

Tremp

 

 • Susana Argelich Matarín

Vielha

 

Assemblea

 • Mantenir un diàleg metòdic i ordenat que permeti establir criteris, programes d’acció i orientacions practiques per als diferents àmbits de Càritas a la Diòcesi.
 • Ser informada de la memòria d’activitats, la liquidació del pressupost, i els comptes i el balanç de Càritas Diocesana i els consolidats de cada any, que ha aprovat el Consell Diocesà
 • Resoldre i decidir aquells assumptes que li proposi el Bisbe o el seu Delegat Episcopal.
 • Elevar al Bisbe, a proposta del Consell Diocesà, les modificacions d’aquests Estatuts que es considerin convenients.
 • Mons. Joan Enric Vives Sicilia

Arquebisbe d’Urgell

 

 • Josep Casanova Obiols

Director

 

 • Comissió permanent

 

 

 • Consell diocesà

 

 

 • Presidents Càritas parroquials

 

 

 • Treballadors i voluntaris

 

 

 • Socis i donants