1.Què és Càritas?

Bé, perquè anem amb el primer tema. L’objectiu d’aquest tema és que et familiaritzis amb Càritas, que coneguis la nostra identitat, que comencis a acostar-te al nostre llenguatge i manera de fer. Per a això, mira aquest vídeo, que et donarà una idea completa de la nostra organització

Així que, com diu el Papa Francesc, Càritas som…

  • El motor de l’Església que organitza l’amor
  • Les mateixes mans de Jesús al món
  • Ajudem els altres a canviar el curs de la pròpia vida
  • El nostre testimoni ajuda a canviar el curs del seu propi cor

Potser vagis a fer voluntariat en una parròquia, en un Centre, en un projecte del teu poble o ciutat, des de casa … Aquest lloc des del qual fas el voluntariat està ubicat en una diòcesi, per tant és part d’una Càritas Diocesana. I des que t’incorpores, no estaràs sol. Ets un dels més de 84.551 voluntaris de Càritas. Bé, comptat amb tu ja som 84.552 …

A més de les persones voluntàries, que sou el pilar fonamental de Càritas, dins de la família Càritas estem molts: les persones usuàries o destinatàries de l’acció de Càritas, que nosaltres anomenem participants, persones contractades que, al costat dels voluntaris, desenvolupen la tasca de Càritas.

Càritas som un xarxa que ens organitzem i actuem de forma coordinada. Podràs pertànyer a una Càritas Parroquial; potser aquesta Caritas pertanyi a una Càritas arxiprestal, i aquesta estigui inclosa en la Càritas de cada diòcesi, que es coordina amb altres Càritas diocesanes a nivell regional … totes formen la confederació Càritas.

2. Tenim 1 Missió, uns valors, un visió

És molt important conèixer bé la família a la qual ens incorporem, l’organització en la qual estàs. Quin és el seu nucli fonamental, el seu motor, el seu somni, els seus valors. Qui s’incorpora a Càritas ha de conèixer i compartir quina és la missió de l’entitat, quin és el seu somni o visió i quins són els seus valors.

La MISSIÓ és la raó de ser d’una organització, en el nostre cas de Càritas. És el que ens dóna sentit, el perquè existim. Nosaltres ho vam formular així:

Missió

Promoure el desenvolupament integral de les persones i els pobles, especialment dels més pobres i exclosos

O sigui, que el nostre és promoure el desenvolupament humà integral. Això vol dir que ens ocupem de totes les persones i de tota la persona. No volem només cobrir necessitats, donar allò que els falta als altres. Volem acompanyar les persones, ajudar a créixer des del punt de vista material, emocional, social i espiritual. I sentir-nos acompanyades per elles, esborrar la línia que ens separa dels «pobres» i treballar per la integració de tots en la comunitat i la defensa dels drets humans.

La nostra missió mira també al estructural, a construir un model social que promogui el desenvolupament integral de totes les persones, sense exclusió. Ja el Concili Vaticà II ens deia que «la finalitat fonamental de la producció, però, no és el simple augment dels productes ni el lucre o el poder, sinó el servei de l’home, i de l’home tot sencer, sense perdre de vista l’àmbit de les seves necessitats materials ni les exigències de la seva vida intel·lectual, moral, espiritual i religiosa, de qualsevol home, diem, i de qualsevol grup d’homes, no importa de quin raça o de quina regió de l’món «(GS 64).

La doctrina social de l’Església parla d’un desenvolupament «l’home tot sencer … de qualsevol home i de qualsevol grup d’homes …». De tota la persona i de totes les persones, diríem. És a dir, un desenvolupament integral i solidari. El desenvolupament integral es contraposa a un desenvolupament que es centra en el creixement dels recursos econòmics; i el desenvolupament solidari es contraposa a un desenvolupament desigualment repartit, d’uns pobles i no d’altres (d’uns pobles a costa d’altres).

VALORS

Tot grup de persones té uns valors, estiguin aquests per escrit o no. És bo quan comencem a formar part d’una organització conèixer quins valors guien la seva acció.

Pot ser que siguis una persona que no pertany a una comunitat cristiana, o que ens siguis creient. Si és així, ets igualment benvingut a Càritas, som una comunitat oberta a la participació i el pluralisme. Només et demanarem dues coses:

  • Que respectis la nostra identitat, les nostres maneres de viure la fe i cultivar l’espiritualitat
  • Que et vegis actuant en sintonia amb els nostres valors, que són els següents:

VISIÓ

Ser testimoni de l’amor de Déu i de la fraternitat de la comunitat cristiana amb totes les persones, en especial les més empobrides i excloses, optant per una societat més solidària, justa i participativa. Des del compromís per:

I ara la VISIÓ. Què és la visió d’una organització? Doncs una cosa semblant al somni que es té, en el que li agradaria convertir-se, el que volgués aportar a la societat. I nosaltres ho formulem així.

3. Càritas, un Organització amb història

Potser siguis dels que t’agrada la història, bussejar una mica en el passat per entendre el present, aquí tens un autèntic regal de la nostra videoteca. És un reportatge que es va fer el 1997 amb motiu dels 50 anys de Càritas Espanyola.

L’Església ha desenvolupat històricament múltiples iniciatives per expressar l’amor de Déu per les persones empobrides i sofrents. Tal com la coneixem, Càritas Diocesana de Madrid neix a l’entorn de la postguerra espanyola; l’Església de Madrid, urgida per la situació de misèria que es viu a la diòcesi, encarrega a les dones d’Acció Catòlica que estudiïn la forma de posar en marxa les actuacions més adequades. A partir d’aquí comença una història que, per una banda, ha conservat característiques molt lligades a aquests orígens, a aquesta vocació de fer-se càrrec de la realitat més propera i de les necessitats més urgents; de l’altra, és una història dinàmica, d’atenció als canvis socials i adaptació constant per anar donant resposta a les noves necessitats.

4. Càritas, l’Església com a signe

La celebració i la transmissió de la fe, juntament amb el servei a la humanitat, especialment als pobres, conformen les tres dimensions de l’Església. Tres aspectes de la tasca evangelitzadora que són complementaris: celebració, catequesi i exercici de la caritat.

Dins de l’Església, a Càritas som enviats; el que fem no pot ser «cosa nostra», ho és de tota l’Església. És l’Església qui ens envia a servir, sense distincions de cap tipus i sense pretensions proselitistas.De motiu sigui també tasca nostra animar, impulsar i acompanyar l’acció caritativa i social de tota la comunitat cristiana.

El servei de la caritat és en si mateix una tasca evangelitzadora, un anunci de l’amor preferencial de l’amor de Déu pels més petits.

5. En conclusió

Del que s’ha vist en aquest Tema 1 es deriva una forma de ser i de fer determinada. Potser t’ajudi aquest breu decàleg que podria servir de guia a qualsevol persona voluntària a Càritas.